Przejdź do treści

Polski rynek opakowań rozwija się dwa razy szybciej niż światy

  • przez
opakowania-rynek-polski

Dla niektórych zaskakujące mogą być najnowsze wyniki raportu dotyczącego polskiego rynku produkującego opakowania. Jak podaje Equity Advisors obecna wartość tego rynku to 33,5 mld zł, natomiast do roku 2020 kwota ta wzrośnie aż do 46 mld zł. Daje to roczny wzrost o ok. 6,8%. Dane te zawarte w raporcie pt. „Branża opakowań w Polsce 2010-2016 i prognozy 2017-2020” pokazują, iż tempo wzrostu tego rynku w Polsce jest bardzo szybkie. Wskazuje to na czynniki rynkowe, które w naszym kraju są ostatnio zauważane i będą przyspieszać w następnych latach, a jest to zmiana stylu życia Polaków, zwiększona liczba wydatków na konsumpcję oraz eksport produktów.

Na rynku nie tylko europejskim, ale także światowym Polska w zakresie tego wzrostu wypada bardzo dobrze, gdyż rynek opakowań rośnie tu dwukrotnie szybciej, niż w innych krajach. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż wartość fuzji i przejęć tego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej leży w 1/3 w rękach Polaków. Takie zjawisko dało się zauważyć w latach 2010-2016, kiedy to na 17 krajów, 27% fuzji zostało zrealizowanych w Polsce.

Charakterystyką polskiego rynku opakowań są produkty z tworzyw sztucznych – to blisko 50% przychodów tego rynku, niżej plasuje się papier (25%) i metal (13%) a najniżej szkło (10%). Istotnym jest także fakt, iż rynek ten zdominowany jest przez małe firmy, a tylko niewielka jego część leży w rękach globalnych koncernów. Na dobrą kondycję branży opakowań mają przede wszystkim wpływ czynniki społeczne, środowiskowe czy technologiczne danego kraju, które tutaj są przyczyną zamówień produktów żywnościowych w postaci gotowych posiłków czy leków – a one z kolei wymagają większej ilości opakowań. Dzięki tym czynnikom i takim wynikom mamy się czym pochwalić, a firmy produkujące opakowania mogą już liczyć swoje zyski.