Przejdź do treści

Polityka Prywatności i Cookies

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – zwaną dalej: RODO – zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną poniżej klauzulą informacyjną, abyśmy nadal mogli wysyłać do Państwa oferty, informacje handlowe oraz aktualności o wydarzeniach związanych z działalnością naszej firmy.

 1. Administratorem danych osobowych jest EUROPAK SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Czudcu.
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisząc na adres e-mail: europak@europak.pl
 3. Do przetwarzanych danych osobowych należą: nazwa firmy, adres pocztowy, korespondencyjny, rejestrowy, numer telefonu, imię, nazwisko, stanowisko oraz adres e-mail.
 • Jeżeli Państwa danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa tj. podczas realizacji zamówień na produkty, poprzez kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy, podczas targów, to znaczy, że weszliśmy w ich posiadanie korzystając ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności ze stron internetowych, ogólnodostępnych rejestrów publicznych, państwowych oraz innych informacji mających charakter powszechny.
 • Chcielibyśmy zapewnić, że zbieramy i przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w związku z relacją biznesową pomiędzy naszymi firmami, w szczególności dla celów:
  • nawiązania i utrzymywania kontaktu w sprawach biznesowych,
  • realizacji umów,
  • finansowo-księgowych,
  • rozpatrywania reklamacji i roszczeń,
  • przekazywania informacji i komunikatów handlowych, marketingowych, promocyjnych i okazjonalnych,
 • Państwa dane są chronione. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do otrzymania kopii, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W celu skorzystania z któregokolwiek ww. praw, proszę wysłać maila na adres : europak@europak.pl.
 • Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
 • Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o Państwa dotychczasowe lub potencjalne preferencje, a także do wewnętrznych analiz.

Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji czy też rozliczeń podatkowych).

Do profilowania będą wykorzystywane m.in. następujące kategorie danych: ogólne informacje o firmie, informacje o produktach i usługach, specyfice branżowej itp., informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 • Szanujemy Państwa prawo do prywatności również jako użytkowników serwisu internetowego www.europak.pl .

Firma EUROPAK SP. Z O.O. SP. K. informuje, iż wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem niniejszych serwisów internetowych przeznaczone są wyłącznie na użytek Europak Sp. z.o.o.

 1. Każdego użytkownika serwisów obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie. W czasie korzystania z serwisów możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom, czy organizacjom oraz osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami/zleceniobiorcami/usługodawcami EUROPAK SP. Z O.O. SP. K. 

 Dane użytkowników mogą być wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, np. w przypadku konieczności udzielenia Państwu odpowiedzi czy przesłania informacji handlowych lub marketingowo – promocyjnych.

 1. Administrator serwisu na podstawie uzyskanych informacji może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
 2. Poufność danych może być uchylona na polecenie odpowiednich organów państwowych.
 3.  EUROPAK SP. Z O.O. SP. K.zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Polityka Cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3.  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: europak@europak.pl